Model: Smitty Dukes

Retouch for Strong fit magazine

Retoucher: Vikisharp